新加坡打造世界首个变形金刚过山车

 全世界最顶尖亲家庭度化名胜地之一的新加坡圣淘沙胜景世界日前指出,设在新加坡举世影城的全世界首个变形金刚过山车 ,已经约请到影戏导演迈克尔•贝(Michael Bay)介入设计 。当这个全新的过山车景点在2011年夏日完工后,将能让全世界的变形金刚喜好者们有如亲临影戏剧情般体验到身处“汽车人”以及“霸天虎”猛烈战斗中的惊险。 按照全新剧情设计出的世界首个“变形金刚”过山车,估计会推出高清三维殊效和极具震撼性的机械外星人 ,让旅客得到史无前例的体验;机械人内安装的过山车装备,将转变人们对于主题公园的一向不雅点。到时,中国影迷耳熟能详的首级擎天柱、年夜黄蜂以及威震天等 ,都将以另外一种姿态在圣淘沙胜景世界的新加坡举世影城与世人晤面 ,让这个东南亚并世无双的世界级影戏主题公园成为全世界影迷的瞩目核心 。 跟着好莱坞巨片《变形金刚1》的热映以及《变形金刚2》的“卷土重来”,“变形金刚”在近几年再次成为热门,不管是玩具照旧衍出产品 ,都由于“汽车人”以及“霸天虎”的怪异魅力而遭到人们的追捧。有着伟大“粉丝”群的变形金刚不管在那边表态,城市引来各方存眷。是以,座落于新加坡举世影城的变形金刚过山车一旦完工 ,将以其伟大的招呼力吸引年夜量的旅客 。 然而,喜喜好莱坞卖座影戏的中国影迷无须比及2011年才气借着过山车举措措施来“投身”入紧张刺激或者是温馨逗趣的猛片傍边 。当新加坡举世影城在短短半年就开业时,浩繁新鲜刺激的过山车以及其它景点将强烈热闹迎接中国旅客。旅客们将可在好莱坞年夜道与经典人物玛丽莲•梦露邂逅 、到埃及区履历遭遇木乃伊追杀的逃生历程、或者是进入侏罗纪乐土以及如狼似虎般的恐龙擦身而过。此外 ,旅客也能选择坐上世界最高双轨过山车“太空营垒卡拉狄加”(Battlestar Galactica),感触感染穿梭云霄的特殊刺激——从约13层楼的高空俯冲直下,身体在短短的几十秒中跟着螺丝状轨道作360度运转翻滚 ,或者连忙转弯、或者惊险急坠,使人不由有放声尖叫的激动 。 坐拥新加坡举世影城的圣淘沙胜景世界,将是新加坡的最新游览亮点 ,成为亚洲家庭的休闲目的地。新加坡举世影城将设有24个游乐举措措施与景点 ,漫衍在七年夜主题区 ;此中有18个举措措施景点是专为新加坡影城从头设计或者是量身创始。 新加坡举世影城的兴修工程如今正顺遂举行,重要修建将可在本年7月完工,过山车的测试事情也会陆续睁开 。

ManBetX体育官网-官方网站
【读音】:

 quán shì jiè zuì dǐng jiān qīn jiā tíng dù huà míng shèng dì zhī yī de xīn jiā pō shèng táo shā shèng jǐng shì jiè rì qián zhǐ chū ,shè zài xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng de quán shì jiè shǒu gè biàn xíng jīn gāng guò shān chē ,yǐ jīng yuē qǐng dào yǐng xì dǎo yǎn mài kè ěr •bèi (Michael Bay)jiè rù shè jì 。dāng zhè gè quán xīn de guò shān chē jǐng diǎn zài 2011nián xià rì wán gōng hòu ,jiāng néng ràng quán shì jiè de biàn xíng jīn gāng xǐ hǎo zhě men yǒu rú qīn lín yǐng xì jù qíng bān tǐ yàn dào shēn chù “qì chē rén ”yǐ jí “bà tiān hǔ ”měng liè zhàn dòu zhōng de jīng xiǎn 。 àn zhào quán xīn jù qíng shè jì chū de shì jiè shǒu gè “biàn xíng jīn gāng ”guò shān chē ,gū jì huì tuī chū gāo qīng sān wéi shū xiào hé jí jù zhèn hàn xìng de jī xiè wài xīng rén ,ràng lǚ kè dé dào shǐ wú qián lì de tǐ yàn ;jī xiè rén nèi ān zhuāng de guò shān chē zhuāng bèi ,jiāng zhuǎn biàn rén men duì yú zhǔ tí gōng yuán de yī xiàng bú yǎ diǎn 。dào shí ,zhōng guó yǐng mí ěr shú néng xiáng de shǒu jí qíng tiān zhù 、nián yè huáng fēng yǐ jí wēi zhèn tiān děng ,dōu jiāng yǐ lìng wài yī zhǒng zī tài zài shèng táo shā shèng jǐng shì jiè de xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng yǔ shì rén wù miàn ,ràng zhè gè dōng nán yà bìng shì wú shuāng de shì jiè jí yǐng xì zhǔ tí gōng yuán chéng wéi quán shì jiè yǐng mí de zhǔ mù hé xīn 。 gēn zhe hǎo lái wù jù piàn 《biàn xíng jīn gāng 1》de rè yìng yǐ jí 《biàn xíng jīn gāng 2》de “juàn tǔ zhòng lái ”,“biàn xíng jīn gāng ”zài jìn jǐ nián zài cì chéng wéi rè mén ,bú guǎn shì wán jù zhào jiù yǎn chū chǎn pǐn ,dōu yóu yú “qì chē rén ”yǐ jí “bà tiān hǔ ”de guài yì mèi lì ér zāo dào rén men de zhuī pěng 。yǒu zhe wěi dà “fěn sī ”qún de biàn xíng jīn gāng bú guǎn zài nà biān biǎo tài ,chéng shì yǐn lái gè fāng cún juàn 。shì yǐ ,zuò luò yú xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng de biàn xíng jīn gāng guò shān chē yī dàn wán gōng ,jiāng yǐ qí wěi dà de zhāo hū lì xī yǐn nián yè liàng de lǚ kè 。 rán ér ,xǐ xǐ hǎo lái wù mài zuò yǐng xì de zhōng guó yǐng mí wú xū bǐ jí 2011nián cái qì jiè zhe guò shān chē jǔ cuò cuò shī lái “tóu shēn ”rù jǐn zhāng cì jī huò zhě shì wēn xīn dòu qù de měng piàn bàng biān 。dāng xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng zài duǎn duǎn bàn nián jiù kāi yè shí ,hào fán xīn xiān cì jī de guò shān chē yǐ jí qí tā jǐng diǎn jiāng qiáng liè rè nào yíng jiē zhōng guó lǚ kè 。lǚ kè men jiāng kě zài hǎo lái wù nián yè dào yǔ jīng diǎn rén wù mǎ lì lián •mèng lù xiè hòu 、dào āi jí qū lǚ lì zāo yù mù nǎi yī zhuī shā de táo shēng lì chéng 、huò zhě shì jìn rù zhū luó jì lè tǔ yǐ jí rú láng sì hǔ bān de kǒng lóng cā shēn ér guò 。cǐ wài ,lǚ kè yě néng xuǎn zé zuò shàng shì jiè zuì gāo shuāng guǐ guò shān chē “tài kōng yíng lěi kǎ lā dí jiā ”(Battlestar Galactica),gǎn chù gǎn rǎn chuān suō yún xiāo de tè shū cì jī ——cóng yuē 13céng lóu de gāo kōng fǔ chōng zhí xià ,shēn tǐ zài duǎn duǎn de jǐ shí miǎo zhōng gēn zhe luó sī zhuàng guǐ dào zuò 360dù yùn zhuǎn fān gǔn ,huò zhě lián máng zhuǎn wān 、huò zhě jīng xiǎn jí zhuì ,shǐ rén bú yóu yǒu fàng shēng jiān jiào de jī dòng 。 zuò yōng xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng de shèng táo shā shèng jǐng shì jiè ,jiāng shì xīn jiā pō de zuì xīn yóu lǎn liàng diǎn ,chéng wéi yà zhōu jiā tíng de xiū xián mù de dì 。xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng jiāng shè yǒu 24gè yóu lè jǔ cuò cuò shī yǔ jǐng diǎn ,màn yǎn zài qī nián yè zhǔ tí qū ;cǐ zhōng yǒu 18gè jǔ cuò cuò shī jǐng diǎn shì zhuān wéi xīn jiā pō yǐng chéng cóng tóu shè jì huò zhě shì liàng shēn chuàng shǐ 。 xīn jiā pō jǔ shì yǐng chéng de xìng xiū gōng chéng rú jīn zhèng shùn suí jǔ háng ,zhòng yào xiū jiàn jiāng kě zài běn nián 7yuè wán gōng ,guò shān chē de cè shì shì qíng yě huì lù xù zhēng kāi 。

leave a comments

image